Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏ

ƏLİNTƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlində.
buyruqu, hökmü əlində olan: buyruqlu. özərk. muxtar. muxdar. fərmanlı.- əlində ki ilən yetinən: yetingən. toxul. qanıq. qanıqlı. tutumlu. gözü tox. razi. qənaətkar.- təkəlində: çəkəlində.inhisarinda.
qadının xoşluğu, kişinin əlində, kişinin xoşluğu, qadının dilində

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-əlində olanı boluna verən, sovan, savuran, sərpən, saçan, xərcləyən kimsə: geçgünçü. geçginçi. geçinçi

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-bir baş əlində qalmasın iki əl

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-çalış yağu əlində ölmə

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-şahım əli durur gəlir, yəşil sancaq əlində, türküm türkə dayaq gəlir, dədəm sözü dilində

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-yad əliylə paşa yox, öz əlində maşa ol.)paşa yox: paşa olunca(

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-hər elin keçmişi yer altıda, olduğu əlində üzündədir. (indi olanlar keçmişi yapmamışlar)¶-ağızda dilin olsun, əlində yaraq

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-əlində tutulmayan nərsənin, olma aşıq dəlisi.¶-kimin oğlusan əlində değil, hançı yoldasan özgədən değil.¶-oy özündə, göz əlində olsun. (fikir başında, gözün əlində dursun)

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary


əlində yüvən, kəndivə güvən. (yüvən: yürvən. yular. cilov)
əlində yüyən, kəndivə güvən.
sevdiyivə ver dəğər, əlində yarça varsa, çağun qoymaz ayırmış, sevən sevənlə qalsın. (yarça: fürsət. macal). (çağun: dövrə)
verilən sözləri, bırax umutları,əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: yular. cilov. kontrol)

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary


əlində oynatmaq: əlləmək. əl dürtmək. əl sürtmək.
bittə arvad alıb, onun əlində qalıb. (bittə: bircə. bircə dənə). (yaşamın dadın al, kimə qalməş).
ərkin əlində olsa, bağlı qapı tapılmaz. (ərkin
gücün. ixtiyarın).
öz əlində tutulu qalmağıvı bilməlisən, qutaranmaz səni kimsə öz əlindən başqa. (hamı öz içinin əsiri).
bizə qalan iyi duyqu yaxşı oyu görürəm.
yer üzü yaranmış belə, yaxşı yaman savaşında sürəcək, barça kişi yaxşı olamaz, yaxşılar yaman əlində öləcək. (oyu: düşüncə). (barça: hammı).
dünün ötmüş, günün gəlmiş əlində, yarın üçün bəklənməz, gələr gəlməz bəllənməz.
oyçandaki əlində ki görünməz, başındaki yanında ki bulunmaz. (oyçandaki: xiyalındaki). {kişioğlu heçin qanıqmaz. (heçin: heçkəz. heç çağ). (qanıqmaz: razı qalmaz)}.
gənc olanın könlü əlində gəzər. (gənclər ürək verməyə, sevməyə tələsər, sevilməyi gözləməyən tələyə düşər)

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-əlində olanı boluna verən, sovan, savuran, sərpən, saçan, xərcləyən kimsə: geçgünçü. geçginçi. geçinçi

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-bir baş əlində qalmasın iki əl

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-çalış yağu əlində ölmə

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-şahım əli durur gəlir, yəşil sancaq əlində, türküm türkə dayaq gəlir, dədəm sözü dilində

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-yad əliylə paşa yox, öz əlində maşa ol.)paşa yox: paşa olunca(

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-hər elin keçmişi yer altıda, olduğu əlində üzündədir. (indi olanlar keçmişi yapmamışlar)¶-ağızda dilin olsun, əlində yaraq

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary

-əlində tutulmayan nərsənin, olma aşıq dəlisi.¶-kimin oğlusan əlində değil, hançı yoldasan özgədən değil.¶-oy özündə, göz əlində olsun. (fikir başında, gözün əlində dursun)

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary


əlində yüvən, kəndivə güvən. (yüvən: yürvən. yular. cilov)
əlində yüyən, kəndivə güvən.
sevdiyivə ver dəğər, əlində yarça varsa, çağun qoymaz ayırmış, sevən sevənlə qalsın. (yarça: fürsət. macal). (çağun: dövrə)
verilən sözləri, bırax umutları,əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: yular. cilov. kontrol)

ƏLİNTƏ : Turuz Dictionary


əlində oynatmaq: əlləmək. əl dürtmək. əl sürtmək.
bittə arvad alıb, onun əlində qalıb. (bittə: bircə. bircə dənə). (yaşamın dadın al, kimə qalməş).
ərkin əlində olsa, bağlı qapı tapılmaz. (ərkin
gücün. ixtiyarın).
öz əlində tutulu qalmağıvı bilməlisən, qutaranmaz səni kimsə öz əlindən başqa. (hamı öz içinin əsiri).
bizə qalan iyi duyqu yaxşı oyu görürəm.
yer üzü yaranmış belə, yaxşı yaman savaşında sürəcək, barça kişi yaxşı olamaz, yaxşılar yaman əlində öləcək. (oyu: düşüncə). (barça: hammı).
dünün ötmüş, günün gəlmiş əlində, yarın üçün bəklənməz, gələr gəlməz bəllənməz.
oyçandaki əlində ki görünməz, başındaki yanında ki bulunmaz. (oyçandaki: xiyalındaki). {kişioğlu heçin qanıqmaz. (heçin: heçkəz. heç çağ). (qanıqmaz: razı qalmaz)}.
gənc olanın könlü əlində gəzər. (gənclər ürək verməyə, sevməyə tələsər, sevilməyi gözləməyən tələyə düşər)