Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏQİ

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary

əlindəki.-karın könlündəki, korun əlindəki

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary


qayğurların yarınların qoruğmur, əlindəki sevincivi oğurlur. (qayğurların: iztirabların)

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary

-istədiklər yaşanmır, hər seçdiyin aşanmır, çalış uydur istəyin, əlindəki yaşama

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary

əlindəki.-karın könlündəki, korun əlindəki

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary


qayğurların yarınların qoruğmur, əlindəki sevincivi oğurlur. (qayğurların: iztirabların)

ƏLİNTƏQİ : Turuz Dictionary

-istədiklər yaşanmır, hər seçdiyin aşanmır, çalış uydur istəyin, əlindəki yaşama