Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏSƏ

ƏLİNTƏSƏ : Turuz Dictionary


sevgi nədir, əlindəsə oyuncuq, əlindəsən qoyuncuq

ƏLİNTƏSƏ : Turuz Dictionary


sevgi nədir, əlindəsə oyuncuq, əlindəsən qoyuncuq