Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏSƏN

ƏLİNTƏSƏN : Turuz Dictionary


sevgi nədir, əlindəsə oyuncuq, əlindəsən qoyuncuq

ƏLİNTƏSƏN : Turuz Dictionary


sevgi nədir, əlindəsə oyuncuq, əlindəsən qoyuncuq