Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏTİ

ƏLİNTƏTİ : Turuz Dictionary

-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində)

ƏLİNTƏTİ : Turuz Dictionary

-unutma!. başlanqıc əlindədi, qurtarış uğrunda. (uğrunda: baxtında. bəxtində)