Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏTİR

ƏLİNTƏTİR : Turuz Dictionary

-düşüncədir yasayan kişini, kişilik kişinin öz əlindədir. (yasayan: yazqaran. öğrədən)

ƏLİNTƏTİR : Turuz Dictionary

-düşüncədir yasayan kişini, kişilik kişinin öz əlindədir. (yasayan: yazqaran. öğrədən)