Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTӘN

ƏLİNTӘN : Turuz Dictionary

əlindәn. ucubundan.
möhtac dolanıb həsrət ucubundan yanan. (yoxsun gәzib nisgil əlindәn küyən).
qorxusu var bıraxsın, tutursa əl əlindən, gileylidir qaynana güveyindən gəlindən. (güveyindən: kürəkəndən).
yoxsun gәzib nisgil əlindәn küyən. (möhtac dolanıb həsrət ucubundan yanan)

ƏLİNTӘN : Turuz Dictionary

əlindәn. ucubundan.
möhtac dolanıb həsrət ucubundan yanan. (yoxsun gәzib nisgil əlindәn küyən).
qorxusu var bıraxsın, tutursa əl əlindən, gileylidir qaynana güveyindən gəlindən. (güveyindən: kürəkəndən).
yoxsun gәzib nisgil əlindәn küyən. (möhtac dolanıb həsrət ucubundan yanan)