Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİQEN

ƏLİQEN : Turuz Dictionary

əligen. əlibol. əliaçıq. əlaçıq. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş

ƏLİQEN : Turuz Dictionary

əligen. əlibol. əliaçıq. əlaçıq. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş