Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİR

ƏLİR : Turuz Dictionary

-az yaşa çox yaşa, minlər toxa gəlir başa. (toxa
qəza)-kimi acı kimi süycü, kimi yürür kimi çürür, kimi durur kimi dirir, kimi tutur kimi utur , kimi yeyir kimi deyir , kimi dərir kimi əlir , kimi sərir kimi sarır ,. (durur
qalır. durqun yaşam sürür)

ƏLİR : Turuz Dictionary

-az yaşa çox yaşa, minlər toxa gəlir başa. (toxa
qəza)-kimi acı kimi süycü, kimi yürür kimi çürür, kimi durur kimi dirir, kimi tutur kimi utur , kimi yeyir kimi deyir , kimi dərir kimi əlir , kimi sərir kimi sarır ,. (durur
qalır. durqun yaşam sürür)