Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİTƏN

ƏLİTƏN : Turuz Dictionary


bizdə aldıq inam ilə tovanı huv əlidən

ƏLİTƏN : Turuz Dictionary


bizdə aldıq inam ilə tovanı huv əlidən