Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİVƏ

ƏLİVƏ : Turuz Dictionary

(mutluluq gizi).
sevdiklərin ərşiməsə əlivə, əlindəkin sevgilən

ƏLİVƏ : Turuz Dictionary

(mutluluq gizi).
sevdiklərin ərşiməsə əlivə, əlindəkin sevgilən