Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİYƏ

ƏLİYƏ : Turuz Dictionary


ərə, əliyə bağlı: ərən. covmərd. cəvanmərd

ƏLİYƏ : Turuz Dictionary


ərə, əliyə bağlı: ərən. covmərd. cəvanmərd