Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİYLƏ

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-qulaqla duyub, əliylə tutub

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-yad əliylə paşa yox, öz əlində maşa ol.)paşa yox: paşa olunca(

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək)

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-qulaqla duyub, əliylə tutub

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-yad əliylə paşa yox, öz əlində maşa ol.)paşa yox: paşa olunca(

ƏLİYLƏ : Turuz Dictionary

-öz əliylə, öz quşunu, öz əlindən uçğundu. ( uçğunmaq: əldən vermək, bıraxmaq. itirmək)