Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏDDƏVAM

ƏLƏDDƏVAM : Turuz Farsca - Türkce

arcan
bulut çəksə örtüyünü üstünə, barcan qalmaz günəş bulut astıda

ƏLƏDDƏVAM : Turuz Farsca - Türkce

ardalı qırılmaz. dəvamlı. paydar