Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLƏCƏLƏ

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

atraq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ətrik

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çabucaq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaparaq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapıcacıq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapıcaq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapıqraq

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

durmadan

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

həmən

ƏLƏLƏCƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

tələsik dərhal