Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLBƏT

ƏLƏLBƏT : Azerbaijani English Dictionary

z without fail; by all means; in any case; O sizə ələlbət baş çəkəcəkdir He / She will call on you without fail; Ələlbət gəlin Come in any case/at any rate / whatever happens