Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLXİSUS

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

artığraqla

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

artıqsızda

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

ayrata

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

ayrıca

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

ayrıkşa

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

özəlliklə

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

özqəcə

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

özünüdə
özünüdə ged yayqın qoşuq yerlərində paylaş

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

üstəliklə

ƏLƏLXİSUS : Turuz Farsca - Türkce

әrәkşə