Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏM ŞƏNGƏ

ƏLƏM ŞƏNGƏ : Turuz Dictionary

altut. vurtut. alqaç. arqarış. qarışıqlıq. qavqa. qavqav. qovaqov. çalacıq. salasığ. hərc mərc

ƏLƏM ŞƏNGƏ : Turuz Dictionary

altut. vurtut. alqaç. arqarış. qarışıqlıq. qavqa. qavqav. qovaqov. çalacıq. salasığ. hərc mərc