Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏN

ƏLƏN : Turuz Dictionary

-ayrana gələn qabın yaşırmaz. (yaşırmaz: gizləməz)

ƏLƏN : Turuz Dictionary

-hər nəyin belinə gələn bölümü: gəmir. çəmir. gəmik. çəmik

ƏLƏN : Turuz Dictionary

-ayrana gələn qabın yaşırmaz. (yaşırmaz: gizləməz)

ƏLƏN : Turuz Dictionary

-hər nəyin belinə gələn bölümü: gəmir. çəmir. gəmik. çəmik