Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNİ

ƏLƏNİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələnqi. yalın. çıplaq. yalaz. yalav

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

açıq

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

açıqda

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

açıqdan açığa

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

açıqdan

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

aşqar

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

aşqara

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

aydın sərih. fəsih

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

aylaq

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

əlik

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

çığırtılı aşqar

ƏLƏNİ : Turuz Farsca - Türkce

görünür aşkar