Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNİ MƏXFİ

ƏLƏNİ MƏXFİ : Turuz Farsca - Türkce

açıq gizli

ƏLƏNİ MƏXFİ : Turuz Farsca - Türkce

yarıq qarıq