Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNİ YIĞIN

ƏLƏNİ YIĞIN : Turuz Farsca - Türkce

aylaq qonqalav aylaq qonqalağ, məclis