Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNTİ

ƏLƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrəti. yerli olmayaraq bir yerdə qalmaq.
əğrəti oturmaq.
ələkdən keçirilmiş. seçilti. seçilmiş. seçlit

ƏLƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

seçim. bəğənik. mümtaz.
seçilmiş. bəğənilmiş.
qazırat. atılat. aşqal. dışatım.
mütənasib.
çalxantı.
əlborcu. əğrəti.
çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü.
sızma.
damcı.
keçici. ələhesab.
müvəqqəti olaraq.- ələnti olaraq: iğrətidən. əğrətidən. ötgərik. müvəqqətidən.- ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, kəpək: qalıntı

ƏLƏNTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. borc.
əğrəti ata minən, tez enər

ƏLƏNTİ : Turuz Dictionary

kəsənə. tutu. ködiyə. götiyə. götüyə. götürə. kira

ƏLƏNTİ : Turuz Dictionary

əğrəti. borc.
əğrəti ata minən, tez enər

ƏLƏNTİ : Turuz Dictionary

kəsənə. tutu. ködiyə. götiyə. götüyə. götürə. kira