Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNTİYƏ

ƏLƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

kirayiyə.
tutuya, ələntiyə, kirayiyə, icariyə, götrüyə, topuna, kontırata vermək: kəsiyə, kəsəbiçə vermək.
tükanı illik min tümənə (min tümən üzərindən) kəsiyə verdim

ƏLƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

kiraya.
bir iş yerin satın alma, ələntiyə, kiraya götürmə parası: hava parsı. gədik. gəyik. qırağan. sərqıfl

ƏLƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

kirayiyə.
tutuya, ələntiyə, kirayiyə, icariyə, götrüyə, topuna, kontırata vermək: kəsiyə, kəsəbiçə vermək.
tükanı illik min tümənə (min tümən üzərindən) kəsiyə verdim

ƏLƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

kiraya.
bir iş yerin satın alma, ələntiyə, kiraya götürmə parası: hava parsı. gədik. gəyik. qırağan. sərqıfl