Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQÇİSİ

ƏLƏQÇİSİ : Turuz Dictionary

- qavur ələkçisi: müsəlman olmayan. kafər

ƏLƏQÇİSİ : Turuz Dictionary

- qavur ələkçisi: müsəlman olmayan. kafər