Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQİ

ƏLƏQİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələki.
anayi > ənayi (< anlamaq). düşəri. başqalarının törənin, adətin saymayıb, öz bildiyin görmək, qılmaq.
anayı biçimə soxulmuşdur.
boş. boşuna.
bilə bilə. istiyərək. qəsdən. əmdən. tutumlı.
biləsiyə. bilərək. bilə bilə. istiyərək. qəsdən.
doğru olmayan. boşuna. uydurma. yapma. yapmacıq. qondarı. qondarma. cə;li. qullabi. saxda.
yava. hava. həvərə. hevərə. avara. qırbal. qırban. işə yaramaz. işsiz gücsüz. alğamaz. aldamaz. aylaq. aylav. yələ. yamaf. çapa. boş. boşa. puk. puç. puka. basav. masav. gop. gopuç. axır. çanax. hayva. bayqa. bayqal. bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə. faydasız.
özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş. qaba qavşaq.
qaba qavşaq bir işdir: əsərdir

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. (əl + əki).
əl altı işlənən, işlədilən gərəç, nərsə, kimsə.
təməlsiz. üzdən.
bəziyib düzəyən.
əlcək. qolcaq.
pərağ. bol tüklü heyvan.
əllək. boşuna. puçuna. sava. sova. boş. havayı.
üzdən. üstüngörü

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. üzdən. üsdən. üzəki. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi.
üsdən görü: səthi baxış

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki.havayi. bedava. müfdə

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. müfdə. əməksiz əldə edilən nərsə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. (əl + əki).
əl altı işlənən, işlədilən gərəç, nərsə, kimsə.
təməlsiz. üzdən.
bəziyib düzəyən.
əlcək. qolcaq.
pərağ. bol tüklü heyvan.
əllək. boşuna. puçuna. sava. sova. boş. havayı.
üzdən. üstüngörü

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. üzdən. üsdən. üzəki. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi.
üsdən görü: səthi baxış

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki.havayi. bedava. müfdə

ƏLƏQİ : Turuz Dictionary

ələki. keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. müfdə. əməksiz əldə edilən nərsə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım