Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQİNƏ

ƏLƏQİNƏ : Turuz Dictionary

ələkinə. gənəzinə. genəzinə. boşuna. yalağına. çalağına. salıvərinə. səlivərinə. səlləminə. müfdəsinə

ƏLƏQİNƏ : Turuz Dictionary

ələkinə. gənəzinə. genəzinə. boşuna. yalağına. çalağına. salıvərinə. səlivərinə. səlləminə. müfdəsinə