Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQİSİNƏ

ƏLƏQİSİNƏ : Turuz Dictionary

ələkisinə. geçtiminə. parasızcasına. bağışlayın. bağışcasına. müfdəsinə

ƏLƏQİSİNƏ : Turuz Dictionary

ələkisinə. geçtiminə. parasızcasına. bağışlayın. bağışcasına. müfdəsinə