Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQƏLİ

ƏLƏQƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlaqəli.
ilişikli. maraqlı. münasibətli.
eşqli

ƏLƏQƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlaqəli. ilişgin. qatnaşlı. aralı. yerli. tutarlı. tutumlu. dəğişli. dərəkli. dəğin. dəğik. dərək. dərik. ilgili. iləkli. iltəli. iləli. ilgəli. ilişgili. ilgişli. ilintili. işligil. işlik. işgili. bağlı. bağımlı. mərbut. nisbəti olan. nisbətli. bağlantılı. tutnuşlu. tutşunuşlu. munasibətli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

aralı mərbut

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asıq

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağımlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantılı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ağlı
siz üzərə qonuşma açıldı.
bu iş üzrə çalışın

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çapalı əlaqəli. rabitəli. irtibatlı. rabitli. rəbtli. mərbut. ayid.
bu işdə mənə dəğişli bir nə yox

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkgin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkili

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəkişgin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıc

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıcı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

daşıyan

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğgin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğik

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğir

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğiş

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişik

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğnişli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəğrə

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dəxl

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərək

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərəkli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dərik

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

əkli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görə

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcə

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəcəli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

görəvli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iləli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilətli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgəli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgili

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilgişli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilikli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilintili mərbut.
sizə ilgili nərsə var alın.
sənə ilişik değil.
bu kimə ilişik.
ilişiksiz işlərə qarışma.
orası mənə ilişikdir.
əlidən vəliyə nə ilişik.
bu konuya ilişik kitablar

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgili

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ilişik

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iltəli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işgili

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işligil

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işlik

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçəcli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçərli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçətli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

keçitli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qavşıqlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşaqlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşalı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşatlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoşlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qovşuqlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qörəcə

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sevgin

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

taxılı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxnuşlu

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

toxuşlu

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutarlı

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşlu

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuşlu

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

üzər

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yan mərbut. race. dayir. irtibatlı. ayid. əlaqədar. əlaqəli. nisbəti olan. nisbətli. münasibətli. vəzifəli

ƏLƏQƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yerli