Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQƏSİZ

ƏLƏQƏSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilgisiz. iləksiz. iltəsiz. iləsiz. ilgəsiz. ilişgisiz. ilgişsiz. ilintisiz. qatnaşsız. arasız. yersiz. bağsız. bağımsız. tutarsız. tutumsuz. dərəksiz. qırıq. mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz. bağlantısız. tutnuşsuz. tutşunuşsuz. munasibətsiz.
məndən ilgisiz sözləri sormayın

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

arasız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ağımsız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ağlantısız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ağsız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dərəksiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dərəksiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

iləksiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

iləsiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilgəsiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilgisiz
məndən ilgisiz sözləri sormayın

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilintisiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ilişgisiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

iltəsiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşsız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıq mərbut olmayan. nisbəti olmayan. nisbətsiz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutarsız

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşsuz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutşunuşsuz munasibətsiz
məndən ilgisiz sözləri sormayın

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tutumsuz

ƏLƏQƏSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yersiz