Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQLƏMƏK

ƏLƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələkləmək. ələmək.
alt üst edmək.
ələkdən keçirmək. qəlbirləmək. çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq.
seçib ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. sinifləmək. təsənnüf edmək.
saylamaq. saymaq.
yarışdan, işdən yana qoymaq. dışlamaq. ixrac edmək.
təmizləmək. arıtlamaq. paksazlıq edmək.
çox gəzmək, dolanmaq.
ilişdirmək. tənqidləmək.
ələmək. qəlbirləmək. çalxamaq. irisin, kiçikdən ayırmaq

ƏLƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

ələkləmək. ələmək. qəlbirləmək. gəmləmək. gəvləmək

ƏLƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

ələkləmək. ələmək. qəlbirləmək. gəmləmək. gəvləmək