Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQTƏ

ƏLƏQTƏ : Turuz Dictionary

-soxuda su döğülməz, ələkdə su daşınmaz. (soxuda: həvəhdə. həvəngdə)

ƏLƏQTƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri dənəl, qabıq, bölük. kavzantı. kovzantı

ƏLƏQTƏ : Turuz Dictionary

-soxuda su döğülməz, ələkdə su daşınmaz. (soxuda: həvəhdə. həvəngdə)

ƏLƏQTƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri dənəl, qabıq, bölük. kavzantı. kovzantı