Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏS

ƏLƏS : Turuz Dictionary

toz.
altın ələsi: qızıl tozu.
altun ələs: qızıl toz

ƏLƏS : Turuz Dictionary

toz.
altın ələsi: qızıl tozu.
altun ələs: qızıl toz