Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏSƏRİMƏ

ƏLƏSƏRİMƏ : Turuz Dictionary

ala sarma. dolandırma

ƏLƏSƏRİMƏ : Turuz Dictionary

ala sarma. dolandırma