Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏSALMA

ƏLƏSALMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələsarma.
ələsarma. alay.
ərnəc. ərnək. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür. rişqand. irişgən. ərişgən.
rişqand. irişgən. ərişgən. ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür.
ələsalma. alay

ƏLƏSALMA : Turuz Dictionary

ələsarma. qıldıraq. qındıraq. qıvdıraq. sərimə. sarıma. məsqərə. məzhəkə

ƏLƏSALMA : Turuz Dictionary

ələsarma. qıldıraq. qındıraq. qıvdıraq. sərimə. sarıma. məsqərə. məzhəkə