Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏSARMA

ƏLƏSARMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələsalma.
ərnəc. ərnək. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür. rişqand. irişgən. ərişgən.
rişqand. irişgən. ərişgən. ərnək. ərnəc. əğcək. əğincək. alalıq. alaylıq. oynağı. örnəyi. dolaşlıq. yansılıq. məsqərə. təməsxür

ƏLƏSARMA : Turuz Dictionary

ələsalma. qıldıraq. qındıraq. qıvdıraq. sərimə. sarıma. məsqərə. məzhəkə

ƏLƏSARMA : Turuz Dictionary

ələsalma. qıldıraq. qındıraq. qıvdıraq. sərimə. sarıma. məsqərə. məzhəkə