Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏTİ

ƏLƏTİ : Turuz Dictionary

qolatı.
əl altı.
əl dəsmalı.
yanıva ələti qoy

ƏLƏTİ : Turuz Dictionary

qolatı.
əl altı.
əl dəsmalı.
yanıva ələti qoy