Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏTMÜDAM

ƏLƏTMÜDAM : Turuz Farsca - Türkce

arcan
bulut çəksə örtüyünü üstünə, barcan qalmaz günəş bulut astıda