Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏYƏ

ƏLƏYƏ : Turuz Farsca - Türkce

kələyə pusquya. tovtiəyə.
düşməmişsə pusquya, düşməz hələ quşquya