Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏYƏNTƏ

ƏLƏYƏNTƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri dənəl, qabıq, bölük. kavzantı. kovzantı

ƏLƏYƏNTƏ : Turuz Dictionary

-nərsəni ələyəndə, ələkdə qalan iri dənəl, qabıq, bölük. kavzantı. kovzantı