Multilingual Turkish Dictionary

ƏL-ÜZ

ƏL-ÜZ : Azerbaijani English Dictionary

top. i. hands and face; əl-üzünü yumaq to wash one;s hands and face

ƏL-ÜZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

top. Əller ve üz. Əl-üzünü silmək. Uşaq əl-üzünü rəngə buladı.
Qaraca qız paltarını geyib dedi:
Baba, əl-üzümü ha-rada yuyum? S.S.Axundov. [Peri Cadu:] Sən də get içəri, su töksünlər, əl-üzünü yu, bir az sərinləş. Ə.Haqverdiyev. Laçın, get su gətir, yoldaşlar əl-üzlərini yusunlar. H.Nezerli.