Multilingual Turkish Dictionary

ƏL-ƏLƏ

ƏL-ƏLƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. hand in hand; joining / linking hands, taking each other;s hand; Onlar əl-ələ işləyirlər They work hand in hand; Uşaqlar əl-ələ oynayırlar The children are playing hand in hand; əl-ələ vermək to join / to link hands; to take* each other;s hand; əl-ələ gəzmək to walk hand in hand

ƏL-ƏLƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
Bir-birinin elinden tu-taraq. Əl-ələ oynadılar. Əl-ələ yerimək.
Birge, bir yerde, hemreycesine, dost-casına. Əl-ələ işləmək. Əl-ələ çalışmaq.
0 Əl-ələ baş-başa
haqq-hesabı qur-tarma, alış-verişi ve ya her hansı bir işden, oyundan ve s.-den hem ziyansız, hem de qazancsız çıxma. [Meşedi Möhsün:] Deməli, bir kasa da qaymaq gəlsə, əl-ələ, baş-başa çıxırıq. Mir Celal. Əl-ələ vermək
bir-birine kömek etmek, kömekleşmek, birlikde çalışmaq. Əl-ələ verib işləmək.
Qız xoş-bəxt, oğlan xoşbəxt
ikisi də əl-ələ verib şad və xürrəm
. ömür sürürdülər. çemenze-minli. [Sara:] Sən ac, mən də ac, gedək, bir guşeyi-xəlvətdə əl-ələ verib işləyək, yaşa-yaq. C. Cabbarlı. Həmin gecə Əkbərlə Ayaz əl-ələ verib şəhərdən qaçdı. Mir Celal. Əl-ələ tutmaq
bax əl-ələ vermək.