Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAC ELƏDİ

ƏLAC ELƏDİ : Turuz Farsca - Türkce

əmlədi
bağrım başın əmlədi: ürək yaramı əlac elədi