Multilingual Turkish Dictionary

ƏLACIN

ƏLACIN : Turuz Dictionary

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu)

ƏLACIN : Turuz Dictionary

-axsağın əlindən alsan ağcın, yaman dərdə düşər tapmaz əlacın. (məxtuqulu)