Multilingual Turkish Dictionary

ƏLADIR

ƏLADIR : Turuz Farsca - Türkce

əbəqənclidir
sizin gözəl barlı tikə yazılar seçimiz çox bəğənclidir