Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAHİDDƏ

ƏLAHİDDƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[ayrıca] separate; əlahiddə otaq separate room / apartment; əlahiddə qapı / giriş private entrance; hərb. detached; əlahiddə alay detached regiment;
[xüsusi] particular, special II. z.
[ayrıca] separately; apart;
[xüsusən] particularly, especially

ƏLAHİDDƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
sif. Ayrı, başqa. Əla-hiddə məsələ. Əlahiddə şəkil.
[Hacı Qara] üç yüz qızıl sanayıb əlahiddə kisələrə qoyur, sonra gedir, tüfəng, tapançasını, xəncərini, qılıncını gətirir. M.F.Axundzade. Məşədi Əsgər çamadanı yerdə görcək daha əlahid-də fikir başına gətirməyib, ancaq onu bildi ki, götürüb qaçmaq üçün əsil fürsət məqa-mıdır. S.M.Qenizade.
zərf Ayrıca, xüsusi. Əlahiddə yaşamaq. Əlahiddə çalışır. Bu qürbət şəhərdə hərbi xid-mətdə olan bir neçə yoldaşla bərabər əla-hiddə bir evdə yaşayırdıq... Ə.Memmedxanlı.
sif. Xüsusi.
.O, mart ayının axırlarında Təbrizə gələcəyini yazmış və sizə əlahiddə salam göndərmişdir. M.S.Ordubadi.