Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAHƏDƏ

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ala. alahı

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ala. alanğki

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayqırı

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayrat

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayrım atrım. artırılmalı.
ayrım sözüm yox

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağşış əlavə. sarğıq

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

aşqa

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoşumca

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

saprat

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

savar

ƏLAHƏDƏ : Turuz Farsca - Türkce

savrat (