Multilingual Turkish Dictionary

ƏLALIŞ

ƏLALIŞ : Turuz Dictionary

əlalıc. hörsük. örsük. qolalış. qolalıc. təavüni. taavuni

ƏLALIŞ : Turuz Dictionary

əlalıc. hörsük. örsük. qolalış. qolalıc. təavüni. taavuni