Multilingual Turkish Dictionary

ƏLALTILAMAQ

ƏLALTILAMAQ : Turuz Dictionary

qatlatıdmaq. bükdürmək. əğdirmək. tapıdırmaq. tapıdırtmaq. sültələmək. tabe' edmək

ƏLALTILAMAQ : Turuz Dictionary

-birini üstələyib əlaltılamaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. başına çıxmaq

ƏLALTILAMAQ : Turuz Dictionary

qatlatıdmaq. bükdürmək. əğdirmək. tapıdırmaq. tapıdırtmaq. sültələmək. tabe' edmək

ƏLALTILAMAQ : Turuz Dictionary

-birini üstələyib əlaltılamaq: yelkəsinə minib almaq. çiğnində oturmaq. başına çıxmaq