Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏT QOYMAQ

ƏLAMƏT QOYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əlikdirmək simgələmək

ƏLAMƏT QOYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kərtəmək

ƏLAMƏT QOYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

kərtmək

ƏLAMƏT QOYMAQ : Turuz Farsca - Türkce

taşçıtmaq daşçıtmaq